MUA 2-2011, vol. 19

Pääkirjoitus

Katriina Soini:
Vaikuttavaa maaseutupolitiikkaa?

Artikkelit

Mari Kattilakoski, Aila-Leena Matthies ja Niina Rantamäki:
Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa

Torsti Hyyryläinen, Hannu Katajamäki, Sirkku Piispanen ja Vesa Rouhiainen:
Neoendogeenisen maaseutupolitiikan ilmeneminen kylätoiminnassa

Rauno Sairinen, Johanna Kohl, Suvi Järvinen:
Ilmastonmuutoksen sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset maaseudulla

Puheenvuorot

Ulla Ovaska, Jarkko Leppälä, Tiina Mattila ja Alina Sinisalo:
Ulkomainen kausityövoima maatiloilla

Minna Kaljonen:
Maatalouden ympäristöpolitiikka puun ja kuoren välissä

Helmi Risku-Norja:
Kohti kestävää ruokahuoltoa

Kirjat | näyttelyt | elokuvat

Tuomas Kuhmonen:
Kurkistus maaseudun kaleidoskooppiin

Pekka Jokinen:
Ekosysteemipalvelut ihmisen hyvinvoinnin perustana

Torsti Hyyryläinen, Marko Nousiainen ja Päivi Pylkkänen:
Valta Suomessa – virikkeitä maaseutututkijoille