Kirjoituskutsu: Kestävä energiahuolto -teemanumero 2/2016

Kestävä energiahuolto: muutos ja mahdollisuudet maaseudulla

Teemanumero 2/2016 ilmestyy syyskuussa.

Deadline 15.2.2016

Maaseudun uusi aika -lehden teemanumero 2/2016 tarkastelee kestävää energiahuoltoa maaseudun muutoksen näkökulmasta. Hajautetun energiantuotannon ja energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvien uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien odotetaan luovan maaseudulle kestäviä elinkeinoja ja hyvinvointia. Toisaalta ne myös murtavat totuttuja tuotannon ja kuluttamisen malleja, mikä heijastuu muutoksina ihmisten arjessa ja käytännöissä, ja ne vaikuttavat laajemmin kestävän kehityksen toteutumiseen.

Haemme lehteen kirjoituksia, jotka tarkastelevat esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: millaisia muutoksia hajautetut energiaratkaisut tai energiatehokkuuden lisääminen maaseudulla tuovat mukanaan, ja toisaalta, millaiset muutokset tukevat maaseudun kestävää energiahuoltoa? Mikä on markkinoiden ja energiapolitiikan rooli? Minkälaisia ristiriitakysymyksiä liittyy hajautetun energiantuotannon aluetaloudellisiin ja ympäristö- tai sosiokulttuurisiin vaikutuksiin?

Tarjoa teemanumeroomme julkaistavaksi:

  • vertaisarvioitavaa tieteellistä tutkimusartikkelia
  • uusia tutkimustuloksia, kysymyksenasetteluja tai maaseudun kannalta keskeisiä katsauksia, joissa on uusiutuvaan energiaan tai energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvä näkökulma
  • kiinnostavia puheenvuoroja, ideoita tai aloitteita, keskustelunavauksia ja kommentteja
  • aihepiiriin liittyviä kirja- näyttely- tai elokuva-arvioita

Lähetä käsikirjoituksesi 15.2.2016 mennessä teemanumeron vieraileville päätoimittajille:

Salla Rantala, Suomen ympäristökeskus; salla.rantala@ymparisto.fi
Suvi Huttunen, Suomen ympäristökeskus; suvi.huttunen@ymparisto.fi
Pekka Peura, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto; pekka.peura@uva.fi
Ville Tuomi, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto; ville.tuomi@uva.fi

Lue kirjoittajaohjeet huolellisesti.

 

Artikkelikuva: Riku Lumiaro, SYKE