MUA 2-2010, vol. 18

Pääkirjoitus

Katriina Soini:
Tieteen moniottelussa

Artikkelit

Ari-Veikko Anttiroiko, Olavi Kallio, Pentti Siitonen ja Pekka Valkama:
Maaseutukunnat osaamiskeskittymien innovatiivisina kehittäjinä

Katsaukset

Tapani Tyynelä ja Juha Nurmi:
Metsänomistajien energiaosuuskuntien tulevaisuudennäkymät

Sami Tantarimäki:
Kouluverkkosuunnittelun haasteet

Helmi Risku-Norja ja Minna Mikkola:
Ruokakasvatus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta

Puheenvuorot

Lorentz Uthardt:
Jordbrukaren mellan traditionen och förnyelse / Maanviljelijät perinteiden ja uudistusten välissä

Tuomas Kuhmonen:
Maaseudun uudistuminen ja yrittäjyys – tutkimusmetodologisia pohdintoja

Eero Uusitalo:
Pitkä ja myönteinen selontekoprosessi

Kohtaamiset

Tuija Mononen:
Onko maaseutu tarvitsija vai mahdollistaja? – Haastateltavana Eeva Hellström

Eila Alho ja Katriina Soini:
Hankeseminaarista verkostotapaamiseksi

Pekka Jokinen, Michael Kull, Toivo Muilu, Nora Schuurman, Maarit Sireni ja Hilkka Vihinen:
Pohjoismaisten maaseutututkijoiden vuoropuhelu käynnistyi Ruotsissa

Kirjat, Näyttelyt, Elokuvat

Jarno Valkonen:
Kirja luonnonvarapolitiikan hyväksyttävyydestä

Antti Vallius:
Taiteen näkökulmia maaseudun kulttuurimaisemaan