Eteläsatama, Kauppatori, kalamarkkinat 5.-6.10.1964. Kuva: Constantin Grünberg. www.helsinkikuvia.fi, CC BY 4.0

Biotalouden vaikuttamispolitiikka ja institutionaalinen kannusterakenne

Juha Hiedanpää
HT, Tutkimusprofessori Luonnonvarakeskus

Harri Hänninen
MMM, Tutkija Luonnonvarakeskus

Timo Karhula
MMM, Tutkija Luonnonvarakeskus

Kauko Koikkalainen
MMM, Tutkija Luonnonvarakeskus

Arto Naskali
YTT, Tutkija Luonnonvarakeskus

Pekka Salmi
YTT, Tutkija Luonnonvarakeskus

Jari Setälä
KTM, Erikoistutkija Luonnonvarakeskus

Annukka Vainio
VTT, Erikoistutkija Luonnonvarakeskus

 

Biotalouden vaikuttamispolitiikka ja institutionaalinen kannusterakenne MUA-lehti 1-2017

Klikkaa artikkeliin!

Biotalouden vahvistuminen edellyttää aktiivista vaikuttamispolitiikkaa. Tarkastelemme biotalouden tilaa ja biotalouden vahvistamiseksi tehtyjä kevyitä politiikkaratkaisuja neljällä osa-alueella: vesiviljely, rannikkokalastus, kotieläintalouden ravinteiden kierrätys sekä metsätalouden maankäytön suunnittelu. Keskustelemme millaisia, vielä pitkälti olemassa olemattomia ajattelutapoja kestävän biotalouden edistäminen edellyttää. Tähän liittyen nostamme esiin tehtävämaiseman, konstruktiivisen oppimisen ja yhteistyön normatiivisen voiman institutionaalisen kasvun ja biotalouden hallinnan lähtökohtina.