MUA 1-2011, vol. 19

Pääkirjoitus

Kari Ilmonen:
Monenkirjavasti maaseutukulttuurista

Artikkelit

Antti Saartenoja, Timo Suutari ja Aapo Jumppanen:
Maaseutukulttuurin kehityssuuntia kilpailuvaltion ohjelmateksteissä

Pertti Alasuutari: Mielikuvien muutos ja pysyvyys:
Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla

Ilkka Luoto:
Paikan ja yhteisön tulkintoja – Ylämaan kisat maaseudun ja Skotlannin symbolina

Katsaukset

Antti Vallius:
Visuaalinen kulttuuri maaseutumielikuvien luojana

Leena Hangasmaa:
Maanviljelyn kulttuurinen kestävyys – Määrittelyn ja mittaamisen haasteita

Olli Rosenqvist:
Kohti yhteiskäyttöisiä kulttuurisia paikkatietoja

Puheenvuorot

Emilia Ihatsu:
Maaseudun rakennusten uusiokäyttö Saksassa ja meillä

Kohtaamiset

Kari Ilmonen:
Kriittistä harmoniaa – haastateltavana Esa Riippa

Kirjat | näyttelyt | elokuvat

Tiina Silvasti:
Täällä Pohjantähden alla 2011