MUA 1/2009, vol. 17

Pääkirjoitus

Kari Leinamo: Maaseudun näkökulma kuntaliitosten perustaksi

Artikkelit

Mikko Kumpulainen ja Jukka Sihvonen: ”Kilpailukykyinen, suurempi kaupunki ja maaseutu”. Viestinnän luomat kuvat kuntaliitoksista

Ella Mustakangas ja Hilkka Vihinen: Maaseutu kuntien strategisessa kehittämisessä

Pertti Rannikko: Kylä kaupungin laidaksi: Autoetnografinen tutkimus paikallisyhteisöjen ja identiteettien liikkeistä

Analyysit

Minna Mäkinen: Tapaus Säynätsalo. Paikallisuuden merkitys ja rooli kuntaliitosprosessissa

Pirjo Oinas: Kuntarakenne muuttuu – toteutuuko sivukylien osallisuus?

Ilkka Pyy: Kuntarajan poistoja ja rajojen ylityksiä

VIP-haastattelu

Kari Leinamo: Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen