Polkuriippuvuus ja polun luominen lähiruuan kehittämistyössä

Katja Hyvönen 

YTT, projektitutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto

 

KLIKKAA ARTIKKELIIN!

KLIKKAA ARTIKKELIIN!

Ympäristön pilaantumisen, syrjäisten maaseutualueiden autioitumisen sekä ruuan saatavuuteen ja sen heikkoon laatuun liittyvien ongelmien myötä kritiikki tavanomaista elintarvikejärjestelmää kohtaan on vahvistunut. Lähiruoka eli paikalliset elintarvikejärjestelmät on määritelty useissa yhteyksissä ratkaisuksi näihin ongelmiin ja keinoksi luoda monella tapaa kestävä ja oikeudenmukainen elintarvikejärjestelmä. Tästä huolimatta lähiruuan asema on jäänyt marginaaliseksi, ja sen aseman edistämisessä törmätään vuodesta toiseen samantyyppisiin ongelmakohtiin. Tässä artikkelissa arvioin, missä määrin lähiruuan kehittämistyön vaikeus voi selittyä polkuriippuvuudella eli menneistä valinnoista juontuvalla hitausvoimalla, ja miten uuden ruokapolun luominen on tässä tilanteessa mahdollista. Tarkastelen kysymystä lähiruuan kehittäjien näkökulmasta.