MUA 2/2016, vol. 24

Maaseudun kestävä energiahuolto

Pääkirjoitus

Maaseudulla on energiaa
Suvi Huttunen, Ville Tuomi ja Salla Rantala

Artikkeli

Aurinkosähkön mahdollisuudet maaseudulla
Jouni Haapaniemi, Ville Tikka, Juha Haakana, Jukka Lassila ja Jarmo Partanen

Katsaukset

Puun energiakäytön julkinen ohjaus maaseudun sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta
Marjatta Hytönen

Maaseutualueiden ja niiden yrityksien mahdollisuudet paikallisen hajautetun energiantuotannon liiketoimintaan
Ville Tuomi ja Ari Haapanen

Kohtaamisia

Maaseutuakatemiassa suunnattiin katse maaseudun energiseen tulevaisuuteen
Jari Lyytimäki, Kati Pitkänen ja Hanna-Liisa Kangas

Puheenvuoroja

Maatilojen biokaasuntuotannosta, sosiokulttuurisista tekijöistä ja kiertotalouden edistämisestä
Suvi Huttunen

Myllyistä vesivoimalaitoksiin. Vanhat kohteet odottavat kunnostajaansa
Peter Reiter

 

Kannen kuva

Pentti Sormunen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

Lataa lennäkki-pdf ja mainosta MUA-lehteä

MUA-lehti Lennakki 2-2016