Aurinkosähkön mahdollisuudet maaseudulla

Jouni Haapaniemi
DI, Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ville Tikka
DI, Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Juha Haakana
TkT, Tutkijatohtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Jukka Lassila
TkT, Tutkijaopettaja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Jarmo Partanen
Professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 

Klikkaa artikkeliin!

Klikkaa artikkeliin!

Ihmisten viimeaikaisen ympäristötietoisuuden lisääntymisen johdosta kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan on lisääntynyt merkittävästi. Tämä on alkanut näkyä myös pohjoisilla-alueilla, kuten Suomessa. Arvioimme tässä artikkelissa aurinkosähkötuotannon potentiaalia suomalaisen maaseutuympäristön näkökulmasta. Vaikka auringosta saatavaa energiaa voidaan hyödyntää ja hyödynnetään eri muodoissa (aurinkosähkö, aurinkolämpö, vesivoima, tuulivoima, biopohjainen energia, aaltoenergia), keskitymme tässä artikkelissa aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuuksiin Suomen maaseutualueilla. Tutkimus perustuu pääosin julkisiin, vapaasti saatavissa oleviin tietoaineistoihin, kuten karttamateriaaleista laskettuihin kattopinta-aloihin. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että maaseutuympäristö on aurinkosähköntuotannolle suotuisa ympäristö.