MUA 3/2012, vol 20

PÄÄKIRJOITUS

Nora Schuurman: Hankerahoitus jäissä

ARTIKKELIT

Kaisu Kumpulainen: Kylä sosiaalisena tilana – Henri Lefebvren sosiaalisen tilan teoria kylän määrittelyn välineenä

Tuomas Kuhmonen: Maatilayrittäjien tavoitteiden moniulotteisuus ja yrittäjyyspolitiikka

KATSAUKSET

Mika Helander ja Sanna Saksela-Bergholm: Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden kokemukset maataloustyöstä

PUHEENVUOROT

Olli Voutilainen: Suomalaisen maatalouden ja maaseudun kehityksen suhde eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa

Tuomo Pesola: Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille

Lea Konttinen: Maaseudun merkitykset globaalien ja yksilöllisten tarpeiden ratkaisuissa

KOLUMNI

Ismo Björn: Kodittomia seuroja ja muita kuntaliitosten kummajaisia

KOHTAAMISIA

Ismo Björn: Pertti Rannikko: Maaseutututkimus kaipaa sitoutumista ja särmää

Heli Siirilä: MUAfoorumi 2012: Kuntia, liitoksia ja uudelleenasemoitumista