Metsästys ja moraalitalous

Katriina Soini

FT, erikoistutkija Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus

Jani Pellikka

Tutkija, YTT,  Luonnonvarakeskus

Juha Hiedanpää

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

 

Screen Shot 2016-05-19 at 12.05.36

KLIKKAA ARTIKKELIIN!

Kiinnostus metsästys- ja riistatalouden kehittämiseen elinkeinona on viime aikoina vahvistunut Suomessa. Tutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että metsästysmatkailuun saatetaan paikallisella tasolla suhtautua varauksellisesti. Artikkelissamme tutkimme metsästyksen muutosta ja siihen suhtautumista käsitteellisesti ja empiirisesti moraalitalouden näkökulmasta. Empiirinen tutkimus kohdistuu hirvenmetsästykseen ja niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka hirvenmetsästystä määrittelevät. Tutkimus osoittaa, että moraalitalouden käsitteistö tarjoaa välineitä metsästyksen eetoksen ymmärtämiseen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän metsästyksen kehittämiseen.