Kirjoituskutsu: Aluehistoria ja kulttuuriperintö -teemanumero 3/2015

Deadline 1.10.2015

Maaseudun uusi aika -lehden numero 3/2015 on teemanumero, jossa keskitytään historian ja kulttuuriperinnön kysymyksiin. Etusija on käsikirjoituksilla, joissa maaseudun ajallisuus ja tilallisuus yhdistyvät ja jossa maaseudun kulttuuriperintöä tarkastellaan samanaikaisesti sekä ajan että alueen tutkimuskehyksissä.

Tarjoa teemanumeroomme julkaistavaksi:

  • vertaisarvioitavaa tieteellistä tutkimusartikkelia
  • uusia tutkimustuloksia, kysymyksenasetteluja tai maaseutukulttuurin kannalta keskeisiä katsauksia, joissa on historian tai kulttuuriperinnön näkökulma
  • kiinnostavia puheenvuoroja, ideoita tai aloitteita, keskustelunavauksia ja kommentteja
  • aihepiiriin liittyviä kirja- näyttely- tai elokuva-arviointeja.

Lähetä käsikirjoituksesi 1.10. mennessä tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehdolle Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin sulevi.riukulehto(at)helsinki.fi. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2015.

Lue kirjoittajaohjeet huolellisesti.

 

Artikkelikuva: Pasi Komulainen