Gradupalkinto 2018: Maiju Rekola

Olli Lehtonen, Maija Lundgren ja Päivi Töyli

 

Tänä vuonna gradukilpailun taso oli äärimmäisen korkea ja niinpä raati olisi halunnut palkita useamman työn. Harkinnan jälkeen voittajasta saatiin kuitenkin yksimielisyys. Vuoden 2018 gradupalkinnon sai Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelija Maiju Rekola gradullaan Kokemuksellinen tieto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa”.

Rekolan palkittu Pro gradu -tutkielma käsittelee kokemuksellista tietoa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa. Rekolan tulokset osoittavat, että kokemuksellista tietoa hyödynnetään varsin heikosti maisema-alueiden inventoinneissa ja niinpä gradussa kehitettyä mallia voidaan hyödyntää ja jalostaa tulevissa maisema-alueiden päivitysinventoinneissa. Arvosteluraati arvosti Rekolan työn jäsentyneisyyttä, perehtyneisyyttä, oivaltavuutta ja innovatiivisuutta. Näin työstä muodostui hyvin jäsentynyt kokonaisuus, joka pidättyi hyvin asiassa ja kuvasi selkeää ajatteluprosessia aina ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun asti.

 

Arvosteluraati kiittää kaikkia gradukilpailuun osallistuneita!