Toimitus

ISSN 1237-413X
ISSN-L 1237-413X

Päätoimittaja

Torsti Hyyryläinen
Yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka
paatoimittaja@mua.fi

Toimitussihteeri

Petja Kauppi

Tekstihuoltamo
toimitussihteeri@mua-lehti.fi

Toimitusneuvosto

Tuomas Kuhmonen, Turun yliopisto
Sulevi Riukulehto, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto
Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto
Maarit Sireni, Itä-Suomen yliopisto
Katriina Soini, Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto
Seija Tuulentie, Metsäntutkimuslaitos